Kırıkhan Olay Gazetesi

SÜLEYMAN GÖKSU - AİT TÜM YAZILAR
Tevhid ile  gelen vahdet

Tevhid ile gelen vahdet

Mekke’de Peygamberimiz (s.a.s)’in tebliğ ve irşadıyla başlayan İslam, başlangıçta sayıları onlarla, yüzlerle ifade edilen müminlerden oluşmaktaydı. Efendimiz (s.a.s), Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskıları sebebiyle Medine’ye hicret etti. Medine’de çok kısa bir sürede müminlerin ...

Dünya bize, biz  birbirimize emanetiz

Dünya bize, biz birbirimize emanetiz

Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle insanlık olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Hz. Âdem ile Havva’nın çocuklarıyız. Bizi yoktan var eden, hilkatte eş, dinde kardeş kılan, hayat nimetini bizlere lütfeden Yüce Allah’ın kullarıyız. Her insan saygındır, mükerremdir, özeldir. Dil...

Cincilik

Cincilik

Cin, duyu organları ile algılanamayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Cin kelimesinin kökünde Arapçada, örtme, gizleme ve gölgeleme anlamı mevcut olup duyu organlarıyla algılanamayan gizli ve ruhanî var...

Cennet yolcusu olabilmek

Cennet yolcusu olabilmek

Yüce Rabbimiz, bizlere birbirini takip eden iki hayat vermiştir. Birincisi fâni, kısa ömürlü ve kazanca dönüştürülmesi gereken dünya hayatıdır. İkincisi ise ebedi ve ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya hayatı, ahirete uzanan zorlu ve sonlu yoldur. Ahiret hayatı ise dünya tarlası...

Ebrehe’nin Kâbe’ye Saldırması

Ebrehe’nin Kâbe’ye Saldırması

Kâbe’nin Araplar arasında önemli yeri vardı. Dince kutsal sayılmasından başka bulunduğu Mekke, Arabistan’ın ticaret merkezi olmuştu. Her taraftan insanlar akın akın buraya geliyor, burada panayırlar kuruluyordu. Halkı buraya çeken Kâbe-i Muazzama idi. Yemen’e hakim olan Habeş Val...

Yetimler, cennet kapılarının anahtarıdır

Yetimler, cennet kapılarının anahtarıdır

Peygamberimiz (s.a.s)’in amcası Ebû Tâlib’in oğlu Cafer (r.a), Mûte Şavası’nda düşmanla kahramanca çarpışarak şehit düşmüştü. Bu kutlu sahabi, ardında üç yetim bırakmıştı. Allah Resulü (s.a.s), “kardeşim” dediği Cafer’in derin bir hüzün çökmüş evine geldi. Kendisi de bir yetim ol...

Helalleşmek

Helalleşmek

Ölümlü dünya, bugün varız yarın yokuz. Ne kadar yaşarsan yaşa, bir varmış bir yokmuş. İnsanların birbirleri üzerindeki haklarını karşılıklı olarak helâl etmeleri; o hakkı bir diğerine bağışlamaları, haktan vazgeçmiş olduklarını bildirmeleri gerekir. Helalleşmedeki helâl kelimesi,...

Ölüm ve Ahiret

Ölüm ve Ahiret

Hayatta hep yüz yüze olduğumuz hâlde bir türlü idrakine varamadığımız bir gerçek vardır: Ölüm ve ötesi. Oysa Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde, “Ağız tadını kaçıran, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın.”  Buyuruyor. Şöyle geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki zengin-...

Hazreti Ali’nin bildirdiği dualar

Hazreti Ali’nin bildirdiği dualar

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında, Peyamber efendimizin Hazreti Ali’ye hitaben şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “Ya Ali! Uyumak istediğin zaman istiğfar söyle. Sübhânallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliy...

Dünyada dert, bela olmasaydı

Dünyada dert, bela olmasaydı

İslam âleminde imam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat, üç cilt olup, beş yüz yirmi altı mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelâm ve fıkıh bilgilerini, tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eş...